Thông báo

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

15/07/2020 Đính kèm Công văn số 1964/VPCQCSĐT(PC01):  1964_20200714020147852850_637304018509396170.pdf
Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

25/06/2020 Đính kèm Công văn số 1018/SGDĐT-TCCB:  2020-06 cv 1018 sgd-hd quy trinh bo nhiem_bo nhiem lai cbql dvi thuoc so.signed_637286700445180514.pdf
V/v thi thăng hạng CDNN giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2020

V/v thi thăng hạng CDNN giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2020

25/05/2020 2020-05 cv 860 sgd vv thi thang hang cdnn giao vien thpt.signed_637260032557159372.pdf Mẩu hồ sơ http://beta.lamdong.gov.vn/sites/snv/SitePages/chi-tiet-van-ban.aspx?$id=10443&$url=http://beta.lamdo
Công văn đề nghị góp ý dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn đề nghị góp ý dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

03/04/2020 Các file đính kèm:  nghi quyet 30 ve hoc phi. signed_637215039953309838.pdf nd 86.signed_637215039953309838.pdf nd 145.signed_637215039953309838.pdf 2. du thao (lan 2) nq sua doi, bo sung nq 30 ve
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

03/04/2020 Đính kèm công văn số 542/CTr-SGDĐT:  2020-03-30-09-08-59-01_637215035397942067.pdf
Hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020

03/04/2020 Đính kèm công văn số 579/SGDĐT-GDTrH:  huong dan day hoc qua internet va tren truyen hinh.signed_637215030887144651.pdf
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích

30/03/2020 Đính kèm công văn số 200/STTTT-BCVT:  200-stttt-bcvtsigned_20200324043147606600_637211622533822688.pdf
Tiếp tục quản lý các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid -19

Tiếp tục quản lý các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid -19

17/03/2020 Đính kèm công văn số 460  Công văn 460 tiếp tục quản lý các hoạt động quản lý giáo dục trong thời gian phòng chống, dịch bệnh covid-19 _637200312295691710.pdf
V/v Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

V/v Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

13/03/2020 Đính kèm quyết định 1426/UBND-VX1 file_20200313_163218_1426_signed_637197140856233444.pdf