Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

04.03.2019434 đã xem
Thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo Hướng dẫn của Sở và CĐGD tỉnh Lâm Đồng. Ngày 29 tháng 9 năm 2018 công đoàn trường THPT Đạ Tẻ đã tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh dưới hình thức sân khấu hóa cùng tuyên truyền viên về Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy.

         Ngày 29 tháng 9 năm 2018 công đoàn trường THPT Đạ Tẻ đã tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh dưới hình thức sân khấu hóa cùng tuyên truyền viên về Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy.

          Tại buổi phát động, Thầy Trần Xuân Ân – Hiệu trưởng nhà trường đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh  thực hiện  tốt khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến Pháp và Pháp Luật”.
Với mục đích “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”. Qua lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam đã  tuyên truyền trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật, nghĩa vụ học tập pháp luật; nâng cáo ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, đạo đức lối sống trong xã hội của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh Trường THPT Đạ Tẻh.

CĐCS Trường THPT Đạ Tẻh Thầy Trần Xuân Ân – Hiệu trưởng phát phát biểu phát động thi đua và hưởng ứng
                                       Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018.

Thầy Hà Xuân Xuất– Phó hiệu trưởng phát phát biểu phát động thi đua và hưởng ứng
                                    Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

      Tiết mục sân khấu hóa tuyên truyền chấp hành luật giao thông đường bộ của học sinh

Thầy Hồ Quốc Phong - giáo viên tổ Sử -Địa-Giáo dục công dân tuyên truyền Luật phòng chống ma túy

Tin tức khác