Thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo

19.10.2017275 đã xem
Thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo
Triển khai văn bản số 4499/BGDĐT-VP ngày 26/9/2017 của Bộ GDĐT, văn bản số 6696/UBND-VX1 ngày 9/10/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo, Sở GDĐT thông báo đường dây nóng và phân công cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT
- Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin: 0913.842.041
- Email: hqlong.phogiamdoc.solamdong@moet.edu.vn
2. Ông Đặng Trọng Giang - Chánh Văn phòng Sở GDĐT
- Số điện thoại tiếp nhận, xử lý thông tin: 0945.242.255
- Email: tronggiang@lamdong.edu.vn 
Nội dung chi tiết: scan_0001.pdf

Tin tức khác