Kết quả tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển viên chức vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

27.05.20193619 đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 2465/KH-SGDĐT ngày 24/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 – 2019.

Căn cứ kết quả sát hạch và kết quả xét duyệt của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau:

1. Kết quả tuyển dụng

- Tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển: 288 thí sinh

- Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển: 279 thí sinh.

- Số thí sinh vắng: 34 thí sinh. - Số thí sinh trúng tuyển: 116 thí sinh.

- Số thí sinh không đạt: 129 thí sinh.

(Có danh sách kèm theo).

2. Đối với thí sinh đang hợp đồng làm việc tại đơn vị

- Các thí sinh trúng tuyển nếu là đối tượng đang hợp đồng làm việc tại các đơn vị trường học bổ sung xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội, quyết định nâng lương gần nhất (nếu có).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, tầng 9, số 36 Trần Phú, TP Đà Lạt.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành Quyết định tuyển dụng và gửi trực tiếp đến từng cá nhân trúng tuyển (danh sách kèm theo). Cá nhân trúng tuyển khi nhận được quyết định đến đơn vị đã trúng tuyển để thực hiện các thủ tục làm việc theo quy định

thong bao ket qua trung tuyen canh tranh.signed_636945531950545366.pdf

ds trung tuyen vien chuc_dangweb_636945531950545366.pdf

 

Tin tức khác