V/v Tiếp tục cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19

13.03.2020 16:361754 đã xem

Đính kèm quyết định 1426/UBND-VX1

file_20200313_163218_1426_signed_637197140856233444.pdf

 

Tin tức khác