Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức hội nghị góp ý các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tiểu học

27.02.2020 17:13556 đã xem

          Để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới, ngày 27/02/2020, Sở GDĐT Lâm Đồng  tổ chức Hội nghị góp ý các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tiểu học theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

          Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Phạm Thị Hồng Hải- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GDĐT; ông Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc Sở- chủ trì Hội nghị và sự tham gia của Phòng Giáo dục Tiểu học Sở, đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng GDĐT các huyện, TP trên địa bàn toàn tỉnh.

          Tại Hội nghị, dựa trên các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, ngoài ý kiến tổng hợp từ các trường tiểu học, các đại biểu đã có thêm nhiều ý kiến nhận xét đối với các bộ sách, giúp cho Sở GDĐT có thêm những thông tin hữu ích trong việc tham mưu UBND tỉnh lựa chọn bộ sách phù hợp với điều kiện địa phương.

          Sau khi nghe giới thiệu về quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT và bản dự thảo và ý kiến trao đổi của các đại biểu góp ý cho bản dự thảo, Thầy Trần Đức Lợi - Phó Giám đốc phát biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị; giao nhiệm vụ phòng Giáo dục Tiểu học Sở tiếp tục bổ sung điều chỉnh về cấu trúc, nội dung các tiêu chí đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn và dễ sử dụng, sớm hoàn thiện để trình UBND tỉnh phê duyệt ban hành.

          Sau khi UBND tỉnh quyết định ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, Sở GDĐT sẽ chỉ đạo các Phòng hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn cách sử dụng tiêu chí để tiến hành lựa chọn sách giáo khoa tiểu học theo đúng quy trình và nội dung qui định của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Phòng GDTH Sở GDĐT đề xuất đăng tin

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tin tức khác