Về việc tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 bằng hình thức xét tuyển

08.09.2020 10:402092 đã xem

Tin tức khác