Tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ; Luật An ninh mạng; phòng, chống ma túy; phòng, chống xâm hại trẻ em và mua bán người tại trường THPT Đức Trọng

29.09.2020 16:00137 đã xem

Ngày 29/9/2020 tại trường THPT Đức Trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên truyền về An toàn giao thông; Luật An ninh mạng; phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người; phòng chống bạo lực học đường cho toàn bộ thầy cô và học sinh. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã lồng ghép giới thiệu thêm về những nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới. Mục tiêu bình đẳng là “xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình…

Phòng Chính trị tư tưởng - Sở GDĐT

* Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền

Phần tuyên truyền, giới thiệu về Luật An ninh mạng của Công an tỉnh Lâm Đồng

Tin tức khác