Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức trao quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức

25.02.2021 09:44599 đã xem

       Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24/02/2021 Đoàn công tác công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ làm trưởng đoàn đã đến Trường THPT Lê Thị Pha; Trường THPT Bảo Lộc và Trường THPT Lộc Phát công bố và trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý.

       Tham dự tại buổi lễ công bố và trao quyết định có ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ;  ông Võ Huy Toàn -  Chuyên viên Tổ chức cán bộ Sở GDĐT cùng quý thầy, cô giáo trong Hội đồng sư phạm của Trường THPT Lê Thị Pha; THPT Bảo Lộc và Trường THPT Lộc Phát.

       Tại Trường THPT Lê Thị Pha, Đoàn công tác đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lê Thị Pha,  giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Pha.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Pha cho ông Nguyễn Hữu Hậu

       Tại Trường THPT Bảo Lộc, Đoàn công tác đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Vũ Thị Hiên, Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Bảo Lộc, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bảo Lộc cho bà Vũ Thị Hiên

       Tại Trường THPT Lộc Phát, Đoàn công tác đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Lâm, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát; Đoàn công tác đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Quý Long, Phó Bí thư Chi bộ Trường THPT Lộc Phát, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát.

Ông Nguyễn Tấn Hiệp – Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát cho ông Trần Văn Lâm (thứ hai bên phải qua); trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát cho ông Nguyễn Quý Long (thứ hai bên trái qua)

       Tại buổi trao quyết định ông Nguyễn Tấn Hiệp, Chánh Văn phòng, phụ trách phòng Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí mới được bổ nhiệm; Các đồng chí mới được bổ nhiệm nhận nhiệm vụ và hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phòng TCCB Sở GDĐT

Tin tức khác