Nét mới của Mầm non Lâm Đồng qua Chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

10.07.2020 09:48521 đã xem

 

Nét mới của Mầm non Lâm Đồng qua Chuyên đề “Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” được tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ năm học 2016-2017 theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu xây dựng trường mầm non đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm được triển khai và thực hiện hiệu quả.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng. Đáp ứng yêu cầu, nâng cao chất lượng Giáo dục Mầm non (GDMN) hiện nay. Tạo bước đột phá trong công tác GDMN, giúp trẻ có những kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi và thúc đẩy đúng tiềm năng của mỗi trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ phát triển toàn diện phù hợp với nhân cách con người mới.

 Phòng Giáo dục Mầm non chia sẻ video tổng kết 5 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Tin tức khác