Mầm non tỉnh Lâm Đồng thực hiện thí điểm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi

03.11.2020 10:562432 đã xem

Thực hiện kế hoạch 273/KH-BGDĐT ngày 29/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) về Triển khai Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học Giáo dục mầm non (GDMN) giai đoạn 2020 – 2024. BGDĐT đã chọn trường mầm non 10, thành phố Đà Lạt; trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Bảo Lộc và trường mầm non Họa Mi, huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng thực hiện thí điểm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” do Bộ GDĐT và Ủy Ban an toàn Giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp thực hiện.

Lịch trình hỗ trợ kỹ thuật tại tỉnh Lâm Đồng triển khai thí điểm Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” từ ngày 02 tháng 11 đến ngày 03 tháng 11 năm 2020, với các nội dung cụ thể như sau:

- Dự hoạt động giáo dục có sử dụng phim hoạt hình tại các trường thí điểm;

- Trao đổi, rút kinh nghiệm về hoạt động giáo dục;

- Trao đổi những khó khăn, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình thí điểm;

- Thảo luận về tài liệu phục vụ thí điểm.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ATGT cho trẻ 3 - 5 tuổi trong các cơ sở GDMN; nâng cao nhận thức về luật ATGT và văn hóa khi tham gia giao thông; nâng cao năng lực về quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ 3 - 5 tuổi phù hợp với điều kiện của từng trường, lớp và địa phương. Huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục ATGT cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

Nội dung trong chương trình “Tôi yêu Việt Nam” là các hoạt động thiết thực trong công tác giáo dục mầm non, giúp trẻ hình thành tư duy ứng xử xã hội trên nguyên tắc thực hiện các qui định xã hội. Giúp trẻ có những trải nghiệm thực tế tạo cơ hội để phát triển tầm nhìn trí tuệ của con người hiện đại trong văn hóa ứng xử văn minh./.

Phòng Giáo dục Mầm non – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

 

Hình ảnh minh họa

Đoàn công tác làm việc tại trường mầm non 10 – thành phố Đà Lạt.

Họp triển khai thí điểm chương trình “Tôi yêu Việt Nam”

Dự giờ hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ 5-6 tuổi

  Trao đổi rút kinh nghiệm sau hoạt động.

Đoàn công tác làm việc tại trường mầm non Hoa Hồng – thành phố Bảo Lộc.

Dự giờ hoạt động lớp 5-6 tuổi. Hoạt động tìm hiểu về giao thông

Giao lưu với đoàn công tác

Đoàn công tác làm việc tại trường mẫu giáo Họa Mi – huyện Đức Trọng.

Đoàn công tác dự hoạt động tìm hiểu an toàn giao thông

Tin tức khác