Khai mạc hội nghị bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 Chương trinh giáo dục phổ thông 2018

19.07.2020 07:04775 đã xem

          Thực hiện Công văn số 2058/BGDĐT-GDTH ngày 10/6/2020 của Bộ GDĐT về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, trong thời gian từ ngày 17/6/2020 đến 30/6/2020, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp Nhà XBGD Việt Nam tổ chức “Bồi dưỡng trực tuyến cho CBQL-GV tiểu học sử dụng sách giáo khoa lớp 1 qua ứng dụng họp trực tuyến Google Meet”.

          Sáng ngày 20/7/2020 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Sở GDĐT Lâm Đồng phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khai mạc Hội nghị bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1 Chương trinh giáo dục phổ thông 2018.

         Đến dự và chỉ đạo nội dung lớp bồi dưỡng đại diện lãnh đạo Sở GDĐT có ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDDT; đại diện Nhà XBGDVN có ông Phạm Cảnh Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty sách và thiết bị giáo dục Miền Nam cùng đội ngũ báo cáo viên các môn học và hoạt động giáo dục là các tác giả, các chủ biên bộ sách giáo khoa số 1 có chủ đề “kết nối tri thức với cuộc sống” và bộ SGK số 2 có chủ đề “chân trời sáng tạo”.

          Thành phần triệu tập tham gia lớp bồi dưỡng có 923 đại biểu gồm: Các anh chị chuyên viên phụ trách GDTH, các phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, giáo viên được bố trí dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

          Thời gian bồi dưỡng môn Tiếng Việt 02 ngày, các môn còn lại và HĐGD là 01 ngày, nội dung lớp bồi dưỡng trực tiếp được các tác giả, các chủ biên giới thiệu 8 môn học và hoạt động giáo dục, giải đáp các thắc mắc qua thời gian bồi dưỡng trực tuyến, hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa lớp 1 đối với các môn học/hoạt động giáo dục đã được cơ sở giáo dục lựa chọn theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông. Sau khi hoàn thành bồi dưỡng trực tiếp, Phòng GDĐT các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng cấp huyện cho 100%  CBQL và giáo viên lớp 1 thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2020. 

                                                         Phòng GDTH Sở GDĐT

 

Một số hình ảnh khai mạc lớp bồi dưỡng

Ông Trần Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Hình ảnh đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Tin tức khác