Hội thảo chuyên đề "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận Chương trình GDPT 2018”

27.11.2020 16:07848 đã xem

Triển khai Công văn số 3415/BGDĐT-GDTH ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021, ngày 27/11/2020 tại  Trường Tiểu học Đinh Văn 1 thị trấn Đinh Văn huyện Lâm Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo - Chuyên đề:  "Đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việt chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiếp cận Chương trình GDPT 2018.

Thành phần tham gia có 125 đại biểu đến từ 12 phòng GDĐT gồm: Phòng GDTH Sở GDĐT. Lãnh đạo Phòng GDĐT phụ trách GDTH. Chuyên viên giáo dục tiểu học. Đại diện CBQL và giáo viên cốt cán môn Tiếng Việt là tổ trưởng chuyên môn khối 4 và khối 5.

Tại nội dung Hội thảo, các đại biểu được dự giờ 1 tiết tập đọc lớp 4, sau phần dự giờ các đại biểu dự phần hội thảo gồm: Báo cáo lý thuyết chuyên đề;  Dự thực tế việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; trao đổi về đổi mới lập kế hoạch bài dạy của chương trình hiện hành theo hướng tiếp cận của CTGDPT 2018. Trong đó trọng tâm là dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của CTGDPT 2018.

Các hoạt động của Hội thảo, chuyên đề rất ý nghĩa đối với công tác đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học và đánh giá học sinh. Các nội dung thảo luận, trao đổi, chia sẻ nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt lớp 3, lớp 4 và lớp 5 tiếp cận CTGDPT 2018, được  đội ngũ CBQL và giáo viên đánh giá rất cao hiệu quả, ý nghĩa của hội thảo chuyên đề, qua dó nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL và giáo viên.

Theo nội dung thảo luận, các ý kiến của CBQL và giáo viên, Ông Nguyễn Duy Hải Trưởng phòng GDTH Sở GDĐT đã trao đổi, giải đáp, phát biểu các định hướng tiếp tục thực hiện và áp dụng dạy học trong thời gian tới, giao nhiệm vụ Phòng GDĐT các huyện, thành phố tiếp tục triển khai tới các trường học đạt hiệu quả.

Phòng GDTH Sở GDĐT

 Một số hình ảnh hội thảo

Tin tức khác