HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC LẦN THỨ 8 - KHÓA XI - NHIỆM KỲ 2018-2023

11.01.2021 02:4459 đã xem
Ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ công đoàn giáo dục tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban thường vụ, Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 - Khóa XI - nhiệm kỳ 2018-2023

      Nhằm đánh giá các hoạt động Ban chấp hành công đoàn đã triển khai ở nghị quyết lần thứ 7, khóa XI và triển khai nghị quyết hoạt động công đoàn trong thời gian tới. Đồng thời tổng hợp ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Học Kỳ 2, năm học 2020-2021.

Một số hình ảnh: 

BAN BIÊN TẬP CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH

Tin tức khác