Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021

05.01.2021 15:211621 đã xem

 Từ ngày 12/01 đến hết ngày 14/01/2021, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Hội trường 500 chỗ Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi Khoa học  - Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Tham dự Cuộc thi có 168 dự án của 100 đơn vị, trong đó có 11 Phòng GDĐT với 63 dự án và 41 trường THPT với 105 dự án. Số học sinh tham dự là 309 học sinh (THPT: 188, THCS: 121).

Các đơn vị cơ sở đã tổ chức Cuộc thi tại cơ sở nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế và đã lựa chọn các dự án có chất lượng tham gia vòng thi cấp tỉnh.

Kết quả thẩm định: có 101 dự án của 68 đơn vị tham gia trưng bày poster tại Cuộc thi, trong dó có 39 dự án của 31 trường THCS (10 phòng GDĐT) và 62 dự án của 37 trường THPT.

Văn phòng Sở GDĐT

* Một số hình ảnh tại cơ sở

Tin tức khác