Tổ chức tập huấn Công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nguồn nước sạch trong trường học

01.11.2018655 đã xem
Qua đợt tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo triển khai công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch tại trường học. Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Thực hiện Kế hoạch số 1726/KH-SGDĐT ngày 12/9/2017 về tổ chức tập huấn truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch trong trường học. Từ ngày 18.9 đến hết ngày 23.9.2017, tại các huyện Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn với 615 học viên tham gia, gồm đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, nhân viên y tế trường học, 01 giáo viên có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy lồng ghép kiến thức giáo dục bảo vệ môi trường, 01 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (đối với bậc tiểu học và cấp THCS).

Qua đợt tập huấn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai xây dựng kế hoạch quản lý, chỉ đạo triển khai công tác truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh, nước sạch tại trường học.
Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Tin tức khác