Thông báo

Về việc tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 bằng hình thức xét tuyển

Về việc tuyển dụng viên chức làm công tác y tế, kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 bằng hình thức xét tuyển

08/09/2020 2020_9_11 cv 1631 thong bao tuyen dung y te - ke toan nam 2020_637356777924436833.pdf bang chi tieu tuyen dung vien chuc y te - ke toan nam 2020_637356778161827701.pdf ho so (1)_637357805697115310.r
Thông báo địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Thông báo địa chỉ tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

26/08/2020 Thực hiện theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT Lâm Đồng thông báo địa chỉ truy cập để tra cứu điểm thi Kỳ thi TN THPT năm 2020 nh
Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

Thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự

15/07/2020 Đính kèm Công văn số 1964/VPCQCSĐT(PC01):  1964_20200714020147852850_637304018509396170.pdf
Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT

25/06/2020 Đính kèm Công văn số 1018/SGDĐT-TCCB:  2020-06 cv 1018 sgd-hd quy trinh bo nhiem_bo nhiem lai cbql dvi thuoc so.signed_637286700445180514.pdf
V/v thi thăng hạng CDNN giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2020

V/v thi thăng hạng CDNN giáo viên trung học phổ thông từ hạng III lên hạng II năm 2020

25/05/2020 2020-05 cv 860 sgd vv thi thang hang cdnn giao vien thpt.signed_637260032557159372.pdf Mẩu hồ sơ http://beta.lamdong.gov.vn/sites/snv/SitePages/chi-tiet-van-ban.aspx?$id=10443&$url=http://beta.lamdo
Công văn đề nghị góp ý dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

Công văn đề nghị góp ý dự thảo NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của NQ 30/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

03/04/2020 Các file đính kèm:  nghi quyet 30 ve hoc phi. signed_637215039953309838.pdf nd 86.signed_637215039953309838.pdf nd 145.signed_637215039953309838.pdf 2. du thao (lan 2) nq sua doi, bo sung nq 30 ve
Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

03/04/2020 Đính kèm công văn số 542/CTr-SGDĐT:  2020-03-30-09-08-59-01_637215035397942067.pdf
Hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn dạy học qua Internet và trên truyền hình trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19, năm học 2019 - 2020

03/04/2020 Đính kèm công văn số 579/SGDĐT-GDTrH:  huong dan day hoc qua internet va tren truyen hinh.signed_637215030887144651.pdf
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích

30/03/2020 Đính kèm công văn số 200/STTTT-BCVT:  200-stttt-bcvtsigned_20200324043147606600_637211622533822688.pdf