Để tổ chức công đoàn giáo dục không phải là “bánh xe thứ 5"

01.11.2018400 đã xem

GD&TĐ - Nhiều năm qua, các cán bộ công đoàn giáo dục đã ghi dấu chân trên khắp mọi miền đất nước, đồng hành và hỗ trợ, động viên kịp thời các nhà trường, nhà giáo, đặc biệt ở những nơi còn nhiều khó khăn.

Những việc đã làm được không nhỏ, nhưng người đứng đầu Công đoàn Giáo dục Việt Nam - TS.Vũ Minh Đức - vẫn vô cùng trăn trở, làm sao để hoạt động của tổ chức công đoàn thực chất hơn nữa, đóng góp thiết thực hơn nữa vào sự nghiệp GD&ĐT.

Những đóng góp tâm huyết

- Ông có thể chia sẻ điều tâm huyết nhất mà Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã làm được cho đội ngũ nhà giáo trong thời gian qua?

Mấy năm vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực và làm được nhiều việc theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, trong đó có 3 việc thực sự tâm huyết, đó là: Cùng với chuyên môn thực hành dân chủ trong trường học; chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhà giáo, người lao động trong ngành, đặc biệt các nhà giáo đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tham gia vào quá trình phát triển nhà trường cũng như động viên nhà giáo tham gia vào quá trình này.

Tin tức khác