Số ký hiệu : 57/2017/NĐ-CP

Trích yếu : Nghị định quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số ít người.

Lĩnh vực : Phòng GDTrH

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 17/05/2017