Số ký hiệu : 2064/BGDĐT-CSVC

Trích yếu : Thực hiện các nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3 và tháng 4 của Chính phủ

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 23/05/2018