Số ký hiệu : 72/2018/NĐ-CP

Trích yếu : Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 15/05/2018