Số ký hiệu : 25-CT/TU

Trích yếu : Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy ngày 02/3/2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Chỉ thị

Ngày Xuất bản : 02/03/2018