Số ký hiệu : 3381/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh lâm Đồng

Lĩnh vực : Phòng CNTT - NCKH

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 02/06/2017