Số ký hiệu : 4842/BGDĐT-GDTC

Trích yếu : Tăng cường tổ chức tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, dạy võ cổ truyền và nâng cao chất lượng công tác GDTC trong trường phổ thông

Lĩnh vực : Phòng GDTrH

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 19/10/2018