Số ký hiệu : 16/2018/TT-BTP

Trích yếu : quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lĩnh vực : Thanh tra Sở

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 14/12/2018