Số ký hiệu : 9510/VPCP-KSTT

Trích yếu : Thực hiện quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 07/09/2017