Số ký hiệu : 656/SGDĐT-HĐTD

Trích yếu : Vv thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 12/04/2017