Số ký hiệu : 3139/BGDĐT - GDCTHSSV

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019

Lĩnh vực : Phòng Pháp chế - CT HSSV

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 27/08/2018