Số ký hiệu : 1583/SGDĐT-TTr

Trích yếu : về việc hướng dẫn công tác kiểm tra của phòng GDĐT năm học 2018 - 2019

Lĩnh vực : Thanh tra Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 29/08/2018