Số ký hiệu : 1295/BGDĐT - GDCTHSSV

Trích yếu : Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 05/04/2018