Số ký hiệu : 5031/BGDĐT-KHTC

Trích yếu : Kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

Lĩnh vực : Phòng KHTC

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 31/10/2017