Số ký hiệu : 13/2018/TT-BGDĐT

Trích yếu : Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông tư

Ngày Xuất bản : 30/05/2018