Số ký hiệu : 309/HD-SGDĐT

Trích yếu : Hướng dẫn đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã

Lĩnh vực : Phòng GDTX-CN

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 02/03/2017