Số ký hiệu : 4529/BGDDT-NGCBQLGD

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông

Lĩnh vực : Phòng TCCB

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 04/10/2018