Số ký hiệu : 322/TB-BGDĐT

Trích yếu : Thông báo kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 18/05/2018