Số ký hiệu : 1434/SGDĐT-VP

Trích yếu : Hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2017 - 2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 04/08/2017