Số ký hiệu : 2049/KH-UBND

Trích yếu : Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Kế hoạch

Ngày Xuất bản : 11/04/2017