Số ký hiệu : 877/QĐ-UBND

Trích yếu : Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Lâm Đồng năm 2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 11/05/2018