Số ký hiệu : 1262/UBND-TKCT

Trích yếu : Triển khai thực hiện chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực : UBND Tỉnh

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 07/03/2017