Số ký hiệu : 787/TB-SGDĐT

Trích yếu : Thông báo về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Thông báo

Ngày Xuất bản : 04/05/2017