Số ký hiệu : 1240/SGDĐT-GDTX

Trích yếu : Hướng dẫn điều chỉnh đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ SP năm 2017

Lĩnh vực : Phòng GDTX-CN

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 04/07/2017