Số ký hiệu : 1982/UBND-VX

Trích yếu : Công văn số 1982/UBND-VX ngày 07/4/2017

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 22/04/2017