Số ký hiệu : 1712/SGDĐT-TTr

Trích yếu : Công văn số 1712/SGDĐT-TTr ngày 11/9/2018 về việc triển khai nhiệm vụ thanh tra đầu năm học

Lĩnh vực : Thanh tra Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 12/09/2018