Số ký hiệu : 1688/SGDĐT-GDTrH

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018

Lĩnh vực : Phòng GDTrH

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 07/09/2017