Số ký hiệu : 05/CT-UBND

Trích yếu : Về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực : UBND Tỉnh

Loại văn bản : Chỉ thị

Ngày Xuất bản : 27/08/2018