Số ký hiệu : 6454/UBND-VX2

Trích yếu : Thực hiện vận động các loại quỹ xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh trên tinh thần tự nguyện

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 27/09/2017