Số ký hiệu : 654/QĐ-UBND

Trích yếu : Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Quyết định

Ngày Xuất bản : 06/04/2018