Số ký hiệu : 4108/BGDĐT-GDTC

Trích yếu : Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018.

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Hướng dẫn

Ngày Xuất bản : 07/09/2017