Số ký hiệu : 1660/SGDĐT-TTra

Trích yếu : Hướng dẫn kiểm tra công tác nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2018 - 2019

Lĩnh vực : Thanh tra Sở

Loại văn bản : Công văn

Ngày Xuất bản : 05/09/2018