Số ký hiệu : 107/NĐ-CP

Trích yếu : Về việc Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NW/TW ngày 21/5/2018

Lĩnh vực : Văn phòng Sở

Loại văn bản : Nghị định

Ngày Xuất bản : 28/08/2018